top of page

MATERIAL

Här kommer jag att lägga upp normkritiskt material framöver. (När jag lärt mig hur man gör.)

LÄSA OCH SKRIVA

Open Book

MATEMATIK

Traditional Library

SKAPANDE

Empty School Desks And Chairs
bottom of page