Välkommen

Normbryt syftar till att sprida kunskap och inspiration kring genus och normkritik.
För tillfället erbjuds inte föreläsningar och workshops men du får gärna titta runt på sidan samt läsa mer om min bok ”Tjejer kan också leka med dockor”.

Var förändringen du vill se i världen – Bryt begränsande normer.