Om Normbryt

Normbryt grundades år 2015. Syftet med Normbryt är  att inspirera och sprida kunskap om värdegrundsarbete, genus och normkritisk pedagogik. Normbryt erbjuder föreläsningar, workshops och handledning till förskola/skola. Boka här.

Jag som driver Normbryt heter Sandra Brömster. Jag är utbildad förskollärare och lärare och har arbetat med värdegrundsfrågor, genus och normkritik sedan 2011. Jag har arbetat som expert på skolans värdegrund och demokratiska uppdrag på Skolverket, skrivit normkritiska böcker och lärarhandledning samt föreläst och fortbildat.

Jag var en sådan som tänkte ”Men varför ska vi arbeta med genus??” när jag 2006 fick höra om det för första gången. Jag arbetade då på förskola och var övertygad om att jag inte gjorde någon skillnad på barnen utifrån kön. Eller på någon alls. Det dröjde ända till 2011 innan jag gick en utbildning i normkritisk pedagogik och insåg att jag ju visst gör skillnad utifrån kön och att jag hela tiden förmedlar begränsande könsnormer till barnen. När jag insåg det insåg jag att det är något vi måste förändra. Jag började skriva min bok ”Tjejer kan också leka med dockor”. Och därefter växte Normbryt fram. Jag hoppas att jag genom Normbryt kan få bidra till ditt arbete att förändra världen. För det är vad vi gör inom förskola och skola. En liten bit i taget.