”Men jag vill inte att mitt barn ska bli mobbat”

Ett vanligt argument hos föräldrar som inte vill låta sina barn bryta könsnormer är att föräldern inte vill att barnet ska bli utsatt för mobbing, kränkningar eller trakasserier. Om barnet följer de könsnormer vi har i samhället kan ingen komma och ifrågasätta barnet.

Men vad gör man när man inte låter sitt barn bryta könsnormen? Jo, man upprätthåller den. Och om man berättar för barnen att det är viktigt att följa normen för att inte bli utsatt berättar man samtidigt att de som inte följer normen (normbrytare) får skylla sig själva om de blir utsatta.

Kanske säger man det inte rakt ut, men barn förstår. För det är egentligen det vi säger, underförstått.

Vi har alla ett ansvar i den här frågan. Om alla föräldrar skulle låta sina barn bryta mot könsnormerna skulle det inte ta lång tid förrän t.ex. pojkar med klänning längre inte sågs som något normbrott. Vi skulle ha förändrat normen.

Till er föräldrar som är oroliga för att era barn ska bli utsatta eller kränkta skulle jag vilja fråga; är ni inte oroliga för att ert barn ska bli någon som kränker? För finns inte den risken om barn blir uppfostrade till att man får ”skylla sig själv” om man blir utsatt om man begår ett normbrott?

Om ni inte vill att era barn ska bli utsatta eller kränkta så stötta era barn. Om din son t.ex. vill ha klänning, vad kan du göra för att han ska kunna ha det och få vara trygg i det?

Det är frågan du borde ställa dig själv.

Här är två tips:

1. Prata med pedagogerna och ledningen på barnens förskola/skola. Förskolor och skolor är enligt skollagen skyldiga att arbeta förebyggande mot kränkande behandling som rör bland annat kön eller könsidentitet. Läs skollagens åtgärder mot kränkande behandling här.

2. Var ditt barns hjälte och förebild. Barn gör inte som vi säger, barn gör som vi gör. Bryt normer.

Sandra

 

Lämna ett svar