”If you fight love, you’re always a loser”

Så sjunger Ola Salo i The Arks låt ”Father of a son”. Och det är verkligen så sant. Tänk vad mycket vi skulle vinna på om vi uppmuntrade all kärlek som finns i världen. ”Father of a son” handlar om homosexuella pars rätt att vara föräldrar. Jag älskar den och kom att tänka på den idag då jag läste artikeln ”Barn till samkönade föräldrar – hur mår de egentligen?”.

Artikeln tar upp en studier som gjorts kring barns hälsa och välmående. Forskare har gått igenom 19000 studier kring hur barn med homo- alternativt heterosexuella föräldrar mådde. (Se även denna artikel) Resultatet visade att föräldrarnas sexuella läggning och kön inte hade någon inverkan på hur barnen mådde.

I en studie fanns dock två undantag. Det första undantaget är att det i en av studierna visades att barnen till homosexuella föräldrar hade ca 6% bättre resultat än barnen med heterosexuella föräldrar, vad gällde hälsa och familjesammanhållning.

Det andra undantaget är att studien visade att barnen med homosexuella föräldrar mådde sämre utifrån en specifik aspekt; stigmatisering från omvärlden.

Studien visar alltså att föräldrars sexuella läggning och kön inte har någon inverkan på barns hälsa. Det som har inverkan på barns hälsa på ett positivt sätt är trygghet och kärlek (egen kommentar). Det som har inverkan på barns hälsa på ett negativt sätt är stigmatisering. Så det är det vi behöver förändra.

Som Ola Salo sjunger;
”And you’re totally fogged in your head
if you were serious right now
when you said
that ”it’s because
they will be bullied in school
’Cause that means you let the bullies set the rules”