Förskola/Skola

Vill ni arbeta med genus på er skola eller förskola?

Mitt material ”Tjejer kan också leka med dockor” utgår från normkritisk pedagogik och är heltäckande för ett genusarbete på såväl förskola som skola (främst de lägre åldrarna). Ni kan läsa mer om materialet här. Ni hittar det hos Beta Pedagog här.

Vill ni ha en introföreläsning eller stöd under arbetets gång erbjuder jag också föreläsningar, workshops och handledning. Läs mer här eller boka här.

Under fliken Förskola/Skola hittar ni även mer information kring normkritisk pedagogik, styrdokument för förskola/skola, diskrimineringsgrunder och likabehandlingsplan.